Fatma KIZILAY, Büyük Ölçekli Derlem Geliştirmek İçin Bir Elektronik Veri Toplama Altyapı Modeli, 2009. Özet

 

Çağdaş Can BİRANT, Türkçe Kelimelerde Kök-Ek Ayırımı, 2008. Özet

 

Ümit HALLAÇ, Türkçe Kelimelerin Türlerinin Belirlenmesi, 2007. Özet

 

Emel ALKIM, Türkçe İçin Doğal Dil İşlemede Biçimbirimsel Çözümleme ve Sözlük Tasarımı İçin Yeni Bir Yöntem, 2006. Özet

 

Özlem AKTAŞ (VARLIKLAR), Geniş Ölçekli Türkçe Derlem Oluşturmak için Türkçe Kelimelerin Ek ve Köklerini Belirleyen bir Yöntem Geliştirme, 2005. Özet