Tamamlanan Doktora Tezleri

Türk Lehçeleri Arasında Çeviri Sistemi, Emel ALKIM, 2013.

Türk Lehçeleri İçin Büyük Ölçekli Türkçe Derlem Oluşturmaya Kural Tabanlı Bir Yaklaşım, Özlem AKTAŞ, 2010.

Düzeltme Tekniklerinin Güncel Basılı Türkçe'ye Uygulanması ve Karşılaştırılması, Gökhan DALKILIÇ, 2004.

 

Devam Etmekte Olan Doktora Tezleri

Türkçe İçin Kural Tabanlı Bilgi Özetleme, Çağdaş Can BİRANT.

Dil Çözümlemesi Tabanlı bir Konuşma Tanıma ve Sesden Metne Dönüştürme Sistemi, Mustafa Ersan YILMAZ.