Özlem AKTAŞ, Özden FİDAN, "Türkçe için Bağlam İçinde Anahtar Sözcük Arama (BİAS-TR) Programı", III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, İZMİR, Temmuz 2010 

 

Yunus DOĞAN, Emel ALKIM, Yalçın ÇEBİ, "Minimum Değişim Uzaklığı Ve Kök Kombinasyonu Teknikleri Kullanımı İle Cümlelerdeki Deyimsel Yüklemlerin Belirlenmesi",  ASYU 2010 - Akıllı Sistemlerde Yenilikler Ve Uygulamaları Sempozyumu, KAYSERİ, Haziran 2010

 

Emel ALKIM, Özlem AKTAŞ, Yalçın ÇEBİ,"Türk Lehçeleri Arası Çeviri Altyapısı", 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, K.K.T.C., Aralık 2009

 

Özlem AKTAŞ, Emel ALKIM, Yalçın ÇEBİ,"Türkçe için Kural Tabanlı Otomatik Derlem Oluşturma Altyapısı", 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, K.K.T.C., Aralık 2009

 

Dalkılıç Gökhan, Çebi Yalçın,"Turkish Spelling Error Detection and Correction by Using Word N-grams", ICSCCW Fifth International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, K.K.T.C., Eylül 2009, ICSCCW 2009

 

Yalçın ÇEBİ, Özlem AKTAŞ, Çağdaş Can BİRANT,"Türkçe Derlem Oluşturmada Otomasyon ve Karşılaşılan Zorluklar", VI. Türk Dünyası Ekonomi, Dil ve Bilişim İşbirliği Forumu, KIRGIZİSTAN, Kasım 2006

 

Yalçın ÇEBİ,"Bilgisayar Destekli Türkçe Derlem Oluşturma Aşamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", II.Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı, İSTANBUL, Haziran 2006

 

Yalçın Çebi, Özlem Aktaş,"Türkçe Derlem Oluşturmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", V.Türk Dünyası Ekonomi ve Bilişim Forumu, KAZAKİSTAN, Ekim 2005

 

Doç. Dr. Yalçın ÇEBİ, Özlem VARLIKLAR,"Türkçe Derlem Olusturmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", TDK-TBD Bilgisayar Destekli Dil Bilim Çalıştayı, ANKARA , Mayıs 2005, Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı Bildirileri,55-70

 

Yalçın Çebi, Gökhan Dalkılıç,"Turkish Word N-gram Analyzing Algorithms for a Large Scale Turkish Corpus - TurCo", ITCC2004 - IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Nisan 2004, IEEE International Conference on Information Technology,236-240

 

Gökhan Dalkılıç, Yalçın Çebi,"Word Statistics of Turkish Language on a Large Scale Text Corpus - TurCo", ITCC2004 - IEEE International Conference on Information Technology: Coding and Computing, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Nisan 2004, IEEE International Conference on Information Technology,319-325